Steder i Kiskunfelegyhaza

Åben kort
Lokal tid:
01:45:57
Kiskunfelegyhaza
Administrative Region:Bács-Kiskun
Befolkning:29 138
Telefonopkald:
+36-76
Postnummer:
6100

Placering på kortet over Ungarn

Map SVG
KiskunfelegyhazaKiskunfelegyhaza

Kiskunfélegyháza

Kiskunfélegyháza
localityLæs mere

mill Hotel

Kiskunfélegyháza, Jókai utca 52
lodgingLæs mere

Oázis Hotel és Étterem

Kiskunfélegyháza, Szegedi út 13
lodgingLæs mere

La Donna Kft.

Kiskunfélegyháza, Korona utca 2
point_of_interestLæs mere

Br Bt.

Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 8
point_of_interestLæs mere

Protect-Works Bt.

Kiskunfélegyháza, Hunyadi János u., 21/ A
point_of_interestLæs mere

Malus-Domestica Bt.

Kiskunfélegyháza, Martinovics utca 7
point_of_interestLæs mere

Varicap Holding Bt.

Kiskunfélegyháza, Szent István tér 4
point_of_interestLæs mere

Black Central Kft.

Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 15
point_of_interestLæs mere

Szabó és Társai Bt.

Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 19
point_of_interestLæs mere

Color-Ker Bt.

Kiskunfélegyháza, Ibolya utca 23
point_of_interestLæs mere

Gasmatic Bt.

Kiskunfélegyháza, Árpád utca 12
point_of_interestLæs mere

Rota-Vet Kft.

Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 72
point_of_interestLæs mere

Méta + Sz Kft.

Kiskunfélegyháza, Dankó Pista utca 13
point_of_interestLæs mere

Ozvald és Társa Bt.

Kiskunfélegyháza, Csáky utca 8
point_of_interestLæs mere

Laura Bh Kft.

Kiskunfélegyháza, Ady Endre utca 34
point_of_interestLæs mere

Merbau-2001. Bt.

Kiskunfélegyháza, Mátyás király utca 1
point_of_interestLæs mere

Bács-Gáz Kft.

Kiskunfélegyháza, Fecske utca 7
point_of_interestLæs mere

Co-Brand Bt.

Kiskunfélegyháza, Szendrey Júlia utca 17
point_of_interestLæs mere

Móraváros

Kiskunfélegyháza
neighborhoodLæs mere

📑 Kiskunfelegyhaza alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning